Multilingual Turkish Dictionary

ULQATMAQ

ULQATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(uğlat < metatez > ulqat ). uqlatmaq. ( d < > l ) ulqalmaq. uqlalmaq. çoxalmaq. böyümək.
oğlan uğlatdı: ulqaldı. böyüdü

ULQATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

böyümək. ulqadmaq.
ulatmaq. böyütmək. bəslətmək.
öğnəmək. önğətmək. öğnütmək. ağırlamaq.- ölkənin sınırların ulqatın.
əkin evivi ulqat

ULQATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulğatmaq. böyümək. ululmaq

ULQATMAQ : Turuz Dictionary

ulğatmaq. (çatdırmaq). informasya vermək. informə edmək

ULQATMAQ : Turuz Dictionary

ulğatmaq. (çatdırmaq). informasya vermək. informə edmək