Multilingual Turkish Dictionary

ULQU

ULQU : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalılıq.
rüşvət

ULQU : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulğu. uluq. ilahi. tansuq.
tanrıya bağlı, ilgili, ilgəli ilintili.
ulsuq. çox yetərli, güclü, gözəl

ÜLQÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgü (1 < ül. üləmək: bölmək. kəsmək.
(ül: yol). < yolmaq. biçmək. qırmaq. yülügən: ülgüc).
ölçü.
ülgüləncsiz: ölçülməz.
ülgüsüz: ölçüsüz.
bir nərsədən ayrılmış tikə. biçim. örnək. model. uyqun. nimunə.
çəlim. çalım. rəftar. davranış.
tuturğu. tutqur. tutraq. tutqar. sözləşmə. əhd. pəyman.
örnək.
ölçü. dəngə. tərazı.
ağram. vəzn.
umac. ideal. hədəf. olacağına inanılan.
olan. dəğil. olması gərəkən
.
pirənsip. adət. düstur.
uligər. paralel. ülgə.
uzaq. son. qayə. bu işin ülküsü: bu işin uzağı.
ülkü. ürkü. ürf. qorxu. dəhşət.
ülgü yapmaq: ədləmək. edləmək. eyləmək. dəğər vermək. önəmsəmək. əhəmmiyət vermək. tə’sir edmək

ÜLQÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgü. ülkü. olqu.
xiyal. fikir. ideal.
çarpı. çırpı. köklək. ölçü. dəğərlik. təxmin.
çırpıdan çıxmaq: ölçünü itirmək.
çırpıya gətirmək: yola qoymaq.
basmaqalıb

ÜLQÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgü. örnək. nümunə. model

ÜLQÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülkü. yora. xiyal. xulya. kölgə. yılqım. imgə. rö;ya. sanı. yana. yolqu. tale;

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü.
nimunə.
ibrət

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü.
bəlgiş. me'yar. istandar.
örnək. nimunə.
örnək. nimunə.
gəngəşsiz söz, ülgüsüz don biçilməz.
səlgə. çəki. tərh.
sərməşq. çəki.
bunu ülgü götür.
qılıq.
bu ülgüdə el içində, doslarınla işləyənməzsin.
kilişə. qalıb.
nimunə.
ibrət.
tip.
ülük. örnək. nimunə. məsdurə.
ülük. model

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü. formul

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü. nimunə.
bir damla durar bir tona ülgü

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü.
ölçü. dartı. çəki. oyuq. önləm. (ehtiyat. pişbini. ozbillik. uzbillik. dur əndişi). çarölüc. çaröləc. tapdağ. tədbir. qoca. < kovca. çalığ. qılağ.
ölçü. dartı. çəki. qıstas. qapan. qantar.
ölçü. dartı. çəki. nisbət.
ölçüsü pozuq.
ölçüvü

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü.
form. şəkil. karakter. tuka. tuta. qalıb. nimunə. meyar. ölçüt. ölçü. (miqyas. səviyyə) ayar. norm.
ülgüsüz qab olmaz.
yanğ. yanğı. nərsənin (özü olmayıb) yansısı, oxşarı. qalıb. şima. şema.
yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay.
durub. durb. duruq. durq. ölçü. nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü.
ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.
ülgü, ölçü götürmək: durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü.
nimunə.
ibrət

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü.
bəlgiş. me'yar. istandar.
örnək. nimunə.
örnək. nimunə.
gəngəşsiz söz, ülgüsüz don biçilməz.
səlgə. çəki. tərh.
sərməşq. çəki.
bunu ülgü götür.
qılıq.
bu ülgüdə el içində, doslarınla işləyənməzsin.
kilişə. qalıb.
nimunə.
ibrət.
tip.
ülük. örnək. nimunə. məsdurə.
ülük. model

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü. formul

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü. nimunə.
bir damla durar bir tona ülgü

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü.
ölçü. dartı. çəki. oyuq. önləm. (ehtiyat. pişbini. ozbillik. uzbillik. dur əndişi). çarölüc. çaröləc. tapdağ. tədbir. qoca. < kovca. çalığ. qılağ.
ölçü. dartı. çəki. qıstas. qapan. qantar.
ölçü. dartı. çəki. nisbət.
ölçüsü pozuq.
ölçüvü

ÜLQÜ : Turuz Dictionary

ülgü.
form. şəkil. karakter. tuka. tuta. qalıb. nimunə. meyar. ölçüt. ölçü. (miqyas. səviyyə) ayar. norm.
ülgüsüz qab olmaz.
yanğ. yanğı. nərsənin (özü olmayıb) yansısı, oxşarı. qalıb. şima. şema.
yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay.
durub. durb. duruq. durq. ölçü. nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü.
ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.
ülgü, ölçü götürmək: durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq