Multilingual Turkish Dictionary

ULQUC

ULQUC : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulğuc. uluqçu. ilahiyyatçı. teoloq

ÜLQÜC : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgüc. {(ülgü: < ölçü < ül. (üləmək: ulamaq: kəsmək. bölmək. yolmaq. yülümək). ulgüc). yolmaq: yonmaq. cırmaq. kəsmək. yolgüc. pıçaq. bölək. yoluq. yülük: qırxılmış yun.
ülgüləncsiz: ölçülməz. ülgüsüz: ölçüsüz.}.
yilliğü. saç tıraş edən ustura.
ütgüc. ustura. ütən pıçaq

ÜLQÜC : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgüc.yülgüc < yolquc. yolan. bu pıçaq həcəmət almaqdada yarar. usturə. < üzdara. xudtiraş.- qorxudan, ülküdən səsi tutulmuş, boğazı qurumuş.
bir ülgü, amac, ərəc uğrunda yapılan çaba, dalaş, çalaş: qovqa. qavqa.
ülgüc yalamaq: pıçaq yalamaq: qılıc yalamaq: çox qorxunc, toxulu, xətərli qılınmaq, işə baxmaq

ÜLQÜC : Arin Turkish Etimology Dictionary

ülgüc. yülgüc. çaqqı

ÜLQÜC : Turuz Dictionary

ülgüc. bölgüc. bölən. ülən

ÜLQÜC : Turuz Dictionary

ülgüc. ülgən. örgən. (üləmək: kəsmək)

ÜLQÜC : Turuz Dictionary

ülgüc.
< ürgüc < urquc. çox iti kəsgir pıçaq.
yalğu. üztük. (> üztürə > əsturə (fars).
yolğu. qıray

ÜLQÜC : Turuz Dictionary

ülgüc.
qıl kəstərə.
qılyar. qılyaran. qılcar. qılcır. incəl. işgəl. çox incə, kəsici arac. tiğə. qılçıq. qılcıq. qıldırıq. rezva

ÜLQÜC : Turuz Dictionary

ülgüc. bölgüc. bölən. ülən

ÜLQÜC : Turuz Dictionary

ülgüc. ülgən. örgən. (üləmək: kəsmək)

ÜLQÜC : Turuz Dictionary

ülgüc.
< ürgüc < urquc. çox iti kəsgir pıçaq.
yalğu. üztük. (> üztürə > əsturə (fars).
yolğu. qıray

ÜLQÜC : Turuz Dictionary

ülgüc.
qıl kəstərə.
qılyar. qılyaran. qılcar. qılcır. incəl. işgəl. çox incə, kəsici arac. tiğə. qılçıq. qılcıq. qıldırıq. rezva