Multilingual Turkish Dictionary

ULQULUQA

ULQULUQA : Turuz Dictionary

ulğuluğa. uluğluğa. böyüklügə.
bilik bilib ulğuluğa ərişgil. (bilik bilsən uluğluğa dəgirsin)

ULQULUQA : Turuz Dictionary

ulğuluğa. uluğluğa. böyüklügə.
bilik bilib ulğuluğa ərişgil. (bilik bilsən uluğluğa dəgirsin)