Multilingual Turkish Dictionary

ULTANMIŞ

ULTANMIŞ : Turuz Dictionary

-tüm qayğı kitin söküb atmış, mutluğa, sevincə ultanmış. (qayğı kitin: qussə kədərin) (ultanmış: çatmış)

ULTANMIŞ : Turuz Dictionary

-tüm qayğı kitin söküb atmış, mutluğa, sevincə ultanmış. (qayğı kitin: qussə kədərin) (ultanmış: çatmış)