Multilingual Turkish Dictionary

ULTAQ

ULTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uldaq. ulda. böyük baba

ULTAQ : Turuz Dictionary

uldağ. andağ. aldağ. hərnəyin yuxarısı, ən üstü. həddiəksər

ULTAQ : Turuz Dictionary

uldağ. möhtəşəm

ULTAQ : Turuz Dictionary

uldaq. ulu. önəmli. böyük

ULTAQ : Turuz Dictionary

uldağ. andağ. aldağ. hərnəyin yuxarısı, ən üstü. həddiəksər

ULTAQ : Turuz Dictionary

uldağ. möhtəşəm

ULTAQ : Turuz Dictionary

uldaq. ulu. önəmli. böyük