Multilingual Turkish Dictionary

ULTUQ

ULTUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulduq. yalın ayağ. olduq. nalsız. yalın ayağ

ULTUQ : Turuz Dictionary

ulluğ. ulduğ. böyüklük.
bilgi vermiş ulluğ ellərə, bilgisiz, kor çatmaz bir yerə

ULTUQ : Turuz Dictionary

iltik. milli.
ultuq yazı.
ultuq varlıq.
ultuq işlər

ULTUQ : Turuz Dictionary

milli.¶-ultuq yığma:milli tim

ULTUQ : Turuz Dictionary

əsli
ultuq yemək:əsli yemək

ULTUQ : Turuz Dictionary

milli

ULTUQ : Turuz Dictionary

ulluğ. ulduğ. böyüklük.
bilgi vermiş ulluğ ellərə, bilgisiz, kor çatmaz bir yerə

ULTUQ : Turuz Dictionary

iltik. milli.
ultuq yazı.
ultuq varlıq.
ultuq işlər

ULTUQ : Turuz Dictionary

milli.¶-ultuq yığma:milli tim

ULTUQ : Turuz Dictionary

əsli
ultuq yemək:əsli yemək

ULTUQ : Turuz Dictionary

milli