Multilingual Turkish Dictionary

ULTUZ

ULTUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

axşam ulduzu: kərvanqıran. zöhrə.
ulduz otu:. şəhab. ulduz quyruğu. gıvılcım.
ulduz qurdu: ipək böcəyi.
ulduz qurdu, tünün, ışıq kimi yanar durur.
ulduz quyruğu: ulduz otu. gıvılcım.
ulduzu düşgün: talehsiz.
böyük ayı ulduz topluluğu: yetəgəyli.
dolaş ulduz koması: gəzən, səyyar ulduz yığını

ULTUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulduz. yıldız. ışı. ışıq. ışıma. yol açan önəmli, izli etgili, tə;sirli nərsə, kimsə.
qoşu, yazı, film, əzgi ışıqları.
sönük ulduz: ulduzsuz. qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. çürkük. şanssız. nəgələsiz.
bir taxım ulduz adı: güneybalığı.
göy, ulduzlala bağlı olaylar cədvəli: qöygünlüyü. astıronomik dəfdər.
qapaq ulduzu: gündəmdə olub, şəkili qazetələrdən, dərgi qapaqlarında salınan ünlü, tanınmış kimsə.
qayalıqda yetişən, al uclu, ulduz biçimli çiçək: türü. gəlinbarmağı

ULTUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulduz.
qoç.
boğa (buğa).
ekizlər.
yengək.
arslan.
başaq.
tərazı.
çayan (əğrəb).
yay.
oğlaq.
kova.
balıq. günəş hər il bu takım ulduzların bölgəsində bulunur, yerləşir.
bəxd. şans. nəgələ.
sönük ulduzlu: bəxdi yatmış.
qoç.
boğa (buğa).
ekizlər.
yengək.
arslan.
başaq.
tərazı.
çayan (əğrəb).
yay.
oğlaq.
kova.
balıq. günəş hər il bu takım ulduzların bölgəsində bulunur, yerləşir.
yıldız. minci. mincim. yenci. yencim. inci. incim. enci. encim.
ulduz biçimli: beşbarmaq.
ulduzları barışıq: bəxtli. yazqılı. şanslı. nəgələli.
geçi ulduzu: ayyuq.
ülkər ulduzu: sürəyya ulduzu.
zöhrə ulduzu: çulpan. çoban ulduzu

ULTUZ : Turuz Dictionary

-böyük ayı deyilən ulduz taxımı, toparı: gəmi ulduzu.
dan (səhər. sabah) ən erkən görüşən ulduz: kərvanqıran. kavranqıran.
axşam ilk doğan ulduz: kərvanqıran. kavranqıran

ULTUZ : Turuz Dictionary

ulduz. qayvan.
oynaq ulduz: göz vuran ulduz. (oynaq: titrəşik. titrək. sallaq. sandıraq. səndələk).
həməşə vardı bir ulduz vuraraq göz çağırır, sən çalış gündəkini, gəlməliysə yarınında gələcək.
quyruqlu ulduz: oğlaqbaşlı

ULTUZ : Turuz Dictionary


göydə ulduz sayılmaz, yoxdu yerdən sağılmaz.
aysız gecə, ulduz gurca ışınar. (ay kiçildikcə, ulduzlar gurca ışınar). (kiçik ayla ulduz ışar artığın).
kiçik ayla ulduz ışar artığın. (aysız gecə, ulduz gurca ışınar). (ay kiçildikcə, ulduzlar gurca ışınar).
il boyu çıxan yerin dəğişməyən, yolçulara yolçuluq edən ulduz: dəmirqazıq. altınqazıq. (qazıq: yekə çivi, mıx). kohabül şümal

ULTUZ : Turuz Dictionary

-axma ulduz: ağan. şəhab..¶-axşam ulduzu: zöhrə. venus. nahid..¶-ulduz falı: müçəl (üzbək). bürc.¶
böyük ayı ulduz toplusu: yedigər.¶-gecə olmasaydı ayla ulduz itgin qalardılar..¶-mərkür yıldızı: suv. su..¶-olmasaydı gecə, tanınmaziydı ay ulduz, itginiydi danda, görməziydi heç gün üz

ULTUZ : Turuz Dictionary

-axşam düşəli ulduzlar çaxdı

ULTUZ : Turuz Dictionary

-günəş çıxsa ulduz gözə görünməz

ULTUZ : Turuz Dictionary

-ulduz böcəyi: ulduzğuc. yarpızqurdu. yarpağan. ışıldağuş. (şəbtab)

ULTUZ : Turuz Dictionary

-böyük ayı deyilən ulduz taxımı, toparı: gəmi ulduzu.
dan (səhər. sabah) ən erkən görüşən ulduz: kərvanqıran. kavranqıran.
axşam ilk doğan ulduz: kərvanqıran. kavranqıran

ULTUZ : Turuz Dictionary

ulduz. qayvan.
oynaq ulduz: göz vuran ulduz. (oynaq: titrəşik. titrək. sallaq. sandıraq. səndələk).
həməşə vardı bir ulduz vuraraq göz çağırır, sən çalış gündəkini, gəlməliysə yarınında gələcək.
quyruqlu ulduz: oğlaqbaşlı

ULTUZ : Turuz Dictionary


göydə ulduz sayılmaz, yoxdu yerdən sağılmaz.
aysız gecə, ulduz gurca ışınar. (ay kiçildikcə, ulduzlar gurca ışınar). (kiçik ayla ulduz ışar artığın).
kiçik ayla ulduz ışar artığın. (aysız gecə, ulduz gurca ışınar). (ay kiçildikcə, ulduzlar gurca ışınar).
il boyu çıxan yerin dəğişməyən, yolçulara yolçuluq edən ulduz: dəmirqazıq. altınqazıq. (qazıq: yekə çivi, mıx). kohabül şümal

ULTUZ : Turuz Dictionary

-axma ulduz: ağan. şəhab..¶-axşam ulduzu: zöhrə. venus. nahid..¶-ulduz falı: müçəl (üzbək). bürc.¶
böyük ayı ulduz toplusu: yedigər.¶-gecə olmasaydı ayla ulduz itgin qalardılar..¶-mərkür yıldızı: suv. su..¶-olmasaydı gecə, tanınmaziydı ay ulduz, itginiydi danda, görməziydi heç gün üz

ULTUZ : Turuz Dictionary

-axşam düşəli ulduzlar çaxdı

ULTUZ : Turuz Dictionary

-günəş çıxsa ulduz gözə görünməz

ULTUZ : Turuz Dictionary

-ulduz böcəyi: ulduzğuc. yarpızqurdu. yarpağan. ışıldağuş. (şəbtab)