Multilingual Turkish Dictionary

ULTUZA

ULTUZA : Turuz Dictionary


pencərədən çölgəyə iki kişi baxırsa, bir göz dalar boşluğa, bir göz dalar ulduza

ULTUZA : Turuz Dictionary


pencərədən çölgəyə iki kişi baxırsa, bir göz dalar boşluğa, bir göz dalar ulduza