Multilingual Turkish Dictionary

ULTUZSUZ

ULTUZSUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulduzsuz. sönük ulduz. qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. onqalman. qatı manğlay. banğlaysız. mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız. üzüntülü. düşgün. dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. doymaz. doymayan. çürkük. şanssız. nəgələsiz

ULTUZSUZ : Turuz Dictionary

ulduzsuz. tutusuz. tutsuz. yarduzuz. əksik.nəsibsiz. günsüz doğmuş. düşərsiz. düşüz. düşsüz. olcaysız. bolcaysız. şanssız. tale’siz. talehsiz. zavallı

ULTUZSUZ : Turuz Dictionary

ulduzsuz. tutusuz. tutsuz. yarduzuz. əksik.nəsibsiz. günsüz doğmuş. düşərsiz. düşüz. düşsüz. olcaysız. bolcaysız. şanssız. tale’siz. talehsiz. zavallı