Multilingual Turkish Dictionary

ULULAMAQ

ULULAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ullamaq.
böyütmək. ağırlatmaq. tə;zim edmək. ikram edmək.
sayqılamaq. tə;zim edmək.
xanlamaq. böyükə qaldırmaq. yekələmək. yekkələmək. bir nəyi, kimsəyi özünə bağlamaq, özündən saymaq.
ulcayışmaq. sivərsatlamaq. savğatlamaq. yarmağan edmək.
ululamaq işi: ulçaş. sayqı göstərmək. rəsmi hörmət mərasimin yapmaq