Multilingual Turkish Dictionary

ULULARIN

ULULARIN : Turuz Dictionary


yalançını dos görən, uzun gedməz üzülür, uluların saymıyan, yaşam sürməz, sürünür

ULULARIN : Turuz Dictionary

-şahım ali dərgəsi, uluların yergəsi, ellər gəlir birgəşir, el birliyi dirgəsi. (dərgəsi: barınqası. otrağı). (yergəsi: yeri). (dirgəsi: diriliyi)

ULULARIN : Turuz Dictionary


yalançını dos görən, uzun gedməz üzülür, uluların saymıyan, yaşam sürməz, sürünür

ULULARIN : Turuz Dictionary

-şahım ali dərgəsi, uluların yergəsi, ellər gəlir birgəşir, el birliyi dirgəsi. (dərgəsi: barınqası. otrağı). (yergəsi: yeri). (dirgəsi: diriliyi)