Multilingual Turkish Dictionary

ULULUQA

ULULUQA : Turuz Dictionary

-sevgi seviş sevənləri dəğişər, onu tutan ululuğa ərişər

ULULUQA : Turuz Dictionary

ululuğa. ulduğa. böyüklüyə.
aldışın dəğiş, ulduğa əriş. (ulduğa: ösüşə. böyüklüyə). (aldışın: adәtin). (kişi üçün alışqanlıqlar, adətlər ən bayağı dustaq qurur)

ULULUQA : Turuz Dictionary

-sevgi seviş sevənləri dəğişər, onu tutan ululuğa ərişər

ULULUQA : Turuz Dictionary

ululuğa. ulduğa. böyüklüyə.
aldışın dəğiş, ulduğa əriş. (ulduğa: ösüşə. böyüklüyə). (aldışın: adәtin). (kişi üçün alışqanlıqlar, adətlər ən bayağı dustaq qurur)