Multilingual Turkish Dictionary

ULULUQLUQA

ULULUQLUQA : Turuz Dictionary

-bilikliklə, ululuqluğa dəğirsin!. (bilib, qanmaqla böyüklüyə yetişirsin)

ULULUQLUQA : Turuz Dictionary

-bilikliklə, ululuqluğa dəğirsin!. (bilib, qanmaqla böyüklüyə yetişirsin)