Multilingual Turkish Dictionary

ULUQBƏY

ULUQBƏY : Turuz Dictionary

uluğbəy. ə'lahəzrət

ULUQBƏY : Turuz Dictionary

uluğbəy. ə'lahəzrət