Multilingual Turkish Dictionary

ULUQLANSA

ULUQLANSA : Turuz Dictionary

-qut bolur!.uluğlansa uluğlar. {qutluq olur, dəğərlənsə dəğiqlər (dəğərlilər)}.{uluğlu uluğlansa qut bolur! (yaşlılara sayqı göstərənlər qutsanırlar) (bereketlenirler)}. (uluğunu uluğlasa, qut bolur!).(qut bolur: qutlu olur!. qut bulur. baxtı gülər olur.). (degerli başlar, dəğərlənsə, elin işləri düzələr). {(hər el, ölkə, uluğları (böyükləri) qədər uludur (böyükdür)}). (bir toplum dahilərini, bilginlərini dəğərləyib sayqılamaqla, kəndi başın ucaldır)

ULUQLANSA : Turuz Dictionary

-uluğlu uluğlansa qut bolur! (yaşlılara sayqı göstərənlər qutsanırlar) (bereketlenirler).(hər el, ölkə, uluğları (böyükləri) qədər uludur (böyükdür). (bir toplum dahilərini, bilginlərini dəğərləyib sayqılamaqla, kəndi başın ucaldır)

ULUQLANSA : Turuz Dictionary

-qut bolur!.uluğlansa uluğlar. {qutluq olur, dəğərlənsə dəğiqlər (dəğərlilər)}.{uluğlu uluğlansa qut bolur! (yaşlılara sayqı göstərənlər qutsanırlar) (bereketlenirler)}. (uluğunu uluğlasa, qut bolur!).(qut bolur: qutlu olur!. qut bulur. baxtı gülər olur.). (degerli başlar, dəğərlənsə, elin işləri düzələr). {(hər el, ölkə, uluğları (böyükləri) qədər uludur (böyükdür)}). (bir toplum dahilərini, bilginlərini dəğərləyib sayqılamaqla, kəndi başın ucaldır)

ULUQLANSA : Turuz Dictionary

-uluğlu uluğlansa qut bolur! (yaşlılara sayqı göstərənlər qutsanırlar) (bereketlenirler).(hər el, ölkə, uluğları (böyükləri) qədər uludur (böyükdür). (bir toplum dahilərini, bilginlərini dəğərləyib sayqılamaqla, kəndi başın ucaldır)