Multilingual Turkish Dictionary

ULUQU

ULUQU : Arin Turkish Etimology Dictionary

uluğu. ulamağ çağı.
bu uğur, qurd uluğu: indi ulamağ çağıdı (qur kimi)

ULUQU : Turuz Dictionary


ən ucalar ucası, ən ulular uluğu, ən diblərin dərini sığmaz qalmaz ölçüyə. (hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var)

ULUQU : Turuz Dictionary


ən ucalar ucası, ən ulular uluğu, ən diblərin dərini sığmaz qalmaz ölçüyə. (hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var)