Multilingual Turkish Dictionary

ULUSAY

ULUSAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

böyük nənə. əcə. alasan nənə. abı. sonk ənə. çonk ənə. dev ani. qartı əbə

ULUSAY : Turuz Dictionary

alicənab

ULUSAY : Turuz Dictionary

alicənab