Multilingual Turkish Dictionary

ULUSLAR

ULUSLAR : Turuz Dictionary

-dilsiz, uluslar solur

ULUSLAR : Turuz Dictionary

-birikən uluslar uyumu: sazimani miləli müttəhid

ULUSLAR : Turuz Dictionary

-uluslar, xalqlar arası, ortası: ortulus. ortalus. beynəl miləl

ULUSLAR : Turuz Dictionary

-dilsiz, uluslar solur

ULUSLAR : Turuz Dictionary

-birikən uluslar uyumu: sazimani miləli müttəhid

ULUSLAR : Turuz Dictionary

-uluslar, xalqlar arası, ortası: ortulus. ortalus. beynəl miləl