Multilingual Turkish Dictionary

UMƏT

UMƏT : Turuz Dictionary

umat. (> aməd). (< ummaq). şans. bəxt. tofiq. tale' iqbal. iqbal. şans.
sizə umətlər.
umət yar olsun.
umət olsun.
umat versə: şans gətirsə.
umat!: yaxcı şans

UMƏT : Turuz Dictionary

umat. (> aməd). (< ummaq). şans. bəxt. tofiq. tale' iqbal. iqbal. şans.
sizə umətlər.
umət yar olsun.
umət olsun.
umat versə: şans gətirsə.
umat!: yaxcı şans