Multilingual Turkish Dictionary

UMA (QONAQ)

UMA (QONAQ) : Turuz Dictionary

-gəlsə uma (qonaq) düşürqıl (qarşıla. istiqbal ed), dinsin ondan arıqlıq (arqınlıq. yorqunluq), arpa saman yağıtqıl, bulsun atı yarıqlıq (rahatlıq. iltaf. asayiş)

UMA (QONAQ) : Turuz Dictionary

-gəlsə uma (qonaq) düşürqıl (qarşıla. istiqbal ed), dinsin ondan arıqlıq (arqınlıq. yorqunluq), arpa saman yağıtqıl, bulsun atı yarıqlıq (rahatlıq. iltaf. asayiş)