Multilingual Turkish Dictionary

UMACSIZ

UMACSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

amacsız ( < ummaq).
əğimsiz. qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. qayta. başıboş. baybaş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.
bezgin. bitik. bitgin. bitmiş. bıqmış. usanmış. ümidsiz.
amacsız, umacsız dolaşmaq: gəzinmək.
yıxıq şaşqın aylarca gəzindim

UMACSIZ : Turuz Dictionary

umursamaz. tasasız. hədəfsiz

UMACSIZ : Turuz Dictionary

umursamaz. tasasız. hədəfsiz