Multilingual Turkish Dictionary

UMAM

UMAM : Turuz Dictionary

-mənliyim hanı!. qoyun deyiləm, əllərə baxam, ellərdən umam. (ellərdən
özgələrdən)

UMAM : Turuz Dictionary

-mənliyim hanı!. qoyun deyiləm, əllərə baxam, ellərdən umam. (ellərdən
özgələrdən)