Multilingual Turkish Dictionary

UMANC

UMANC : Arin Turkish Etimology Dictionary

ümid. umutluq.
bəkləş. gözləş. intizar. təvəqqü. intizar

UMANC : Turuz Dictionary

umud.
umanc yoxdu, amma ərinc verdi. (ərinc: ehtimal)

UMANC : Turuz Dictionary

umud.
umanc yoxdu, amma ərinc verdi. (ərinc: ehtimal)