Multilingual Turkish Dictionary

UMARIQ

UMARIQ : Turuz Dictionary


hər ağacdan umarıq vardı verə ya yemişin, ya kölgəsin yaki odun

UMARIQ : Turuz Dictionary


hər ağacdan umarıq vardı verə ya yemişin, ya kölgəsin yaki odun