Multilingual Turkish Dictionary

UMAT

UMAT : Turuz Dictionary

şans.
umat olsa: şans yardım olsa.
sizlərə umat diləyim

UMAT : Turuz Dictionary

umart. kəramətli. mərd

UMAT : Turuz Dictionary

umət. (> aməd). (< ummaq). şans. bəxt. tofiq. tale' iqbal. iqbal. şans.
sizə umətlər.
umət yar olsun.
umət olsun.
umat versə: şans gətirsə.
umat!: yaxcı şans

UMAT : Turuz Dictionary

umat. umay. bəxt.
daşlanaram tüm sevgilər yönündən, yalqız qalıb umat çönmüş yazım var. (daşlanaram
atılaram). (umat: umay. bəxt)
iş bilənin yoxsa əli ayağı, gəlməz umat gülməz gün. (umat: şans) (ələyağlı olmaq: bildiyin yerin yerinə yetirə bilmək. avara gor qalmamaq).
umat gedsə qovub yet, yaman yetsə, qaçıb ged. (umat
baxt. şans)

UMAT : Turuz Dictionary

şans.
umat olsa: şans yardım olsa.
sizlərə umat diləyim

UMAT : Turuz Dictionary

umart. kəramətli. mərd

UMAT : Turuz Dictionary

umət. (> aməd). (< ummaq). şans. bəxt. tofiq. tale' iqbal. iqbal. şans.
sizə umətlər.
umət yar olsun.
umət olsun.
umat versə: şans gətirsə.
umat!: yaxcı şans

UMAT : Turuz Dictionary

umat. umay. bəxt.
daşlanaram tüm sevgilər yönündən, yalqız qalıb umat çönmüş yazım var. (daşlanaram
atılaram). (umat: umay. bəxt)
iş bilənin yoxsa əli ayağı, gəlməz umat gülməz gün. (umat: şans) (ələyağlı olmaq: bildiyin yerin yerinə yetirə bilmək. avara gor qalmamaq).
umat gedsə qovub yet, yaman yetsə, qaçıb ged. (umat
baxt. şans)