Multilingual Turkish Dictionary

UMATLAR

UMATLAR : Turuz Dictionary

tapışlar. şanslar. ehtimallar.
tapışlar, umatlar təprəşmədən, dəğşirmədən tapılmaz. (təprəşmədən: qımıldamadan). (dəğşirmədən: dəğişmədən)

UMATLAR : Turuz Dictionary

tapışlar. şanslar. ehtimallar.
tapışlar, umatlar təprəşmədən, dəğşirmədən tapılmaz. (təprəşmədən: qımıldamadan). (dəğşirmədən: dəğişmədən)