Multilingual Turkish Dictionary

UMAYLI

UMAYLI : Turuz Dictionary


duyan qulaq, aydın söz , umaylı el açıq göz. (umaylı
baxtı açıq). (bir elgəni, milləti eşidən qulaq, aydın, açıq, doğru, qarışıqsız, qorxusuz qoxusuz söz, görən göz qurtarar)

UMAYLI : Turuz Dictionary

axlı. tale'li. iqballı. şanslı. bəxtyar

UMAYLI : Turuz Dictionary


duyan qulaq, aydın söz , umaylı el açıq göz. (umaylı
baxtı açıq). (bir elgəni, milləti eşidən qulaq, aydın, açıq, doğru, qarışıqsız, qorxusuz qoxusuz söz, görən göz qurtarar)

UMAYLI : Turuz Dictionary

axlı. tale'li. iqballı. şanslı. bəxtyar