Multilingual Turkish Dictionary

UMGEHEMMT

UMGEHEMMT : German Turkish

serbest, mäniasiz; tutuk olmayan; (Adv.) ce-kinmeksizin; tereddüt etmeksizin; mukavemet görme-den; seiner Wut
en Lauf lassen fig. ates püskürmek