Multilingual Turkish Dictionary

UMLATILMAQ

UMLATILMAQ : Turuz Dictionary

imlətilmək. imgətilmək. izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək. simgətilmək. çizdirilmək. cızdırılmaq. işarə qoydurulmaq. damqatılmaq. dağlatılmaq. salğatılmaq. markatılmaq. nişandırılmaq

UMLATILMAQ : Turuz Dictionary

imlətilmək. imgətilmək. izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək. simgətilmək. çizdirilmək. cızdırılmaq. işarə qoydurulmaq. damqatılmaq. dağlatılmaq. salğatılmaq. markatılmaq. nişandırılmaq