Multilingual Turkish Dictionary

UMLUQ

UMLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

umlıq.
umuq. umma.
imlik. qaragöz. bəllik. nişana

ÜMLÜQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ümlük. iç sözlər

UMLUQ : Turuz Dictionary

omca. umca. komca. tumca. darlıqda, sıxlıqda umub əl atılan nərsə, gedilən yer. pənahqah

UMLUQ : Turuz Dictionary

umuş. umuc. fal. çal. qaç. qaş. dil. dilim. qoxuluq. qoxluq. dadlıq. dadımlıq. örnək. dənə. dənək. dadı. (nimunə). öğür. oyur. yumruq. numruq. udruq. uçruq. sırıq. nimunə. sarqıt. salqıt. sırqıt. görnəklik. göstərimlik. göstərməlik. görsətimlik. görsətməlik. görk. məsdurə. nimunə.
bunu göstərimlik diyə göndərdilər

ÜMLÜQ : Turuz Dictionary

ümlük. sakitlik. səssizlik. sikut.
ağır ümlük qapsamış gecəni

UMLUQ : Turuz Dictionary

omca. umca. komca. tumca. darlıqda, sıxlıqda umub əl atılan nərsə, gedilən yer. pənahqah

UMLUQ : Turuz Dictionary

umuş. umuc. fal. çal. qaç. qaş. dil. dilim. qoxuluq. qoxluq. dadlıq. dadımlıq. örnək. dənə. dənək. dadı. (nimunə). öğür. oyur. yumruq. numruq. udruq. uçruq. sırıq. nimunə. sarqıt. salqıt. sırqıt. görnəklik. göstərimlik. göstərməlik. görsətimlik. görsətməlik. görk. məsdurə. nimunə.
bunu göstərimlik diyə göndərdilər

ÜMLÜQ : Turuz Dictionary

ümlük. sakitlik. səssizlik. sikut.
ağır ümlük qapsamış gecəni