Multilingual Turkish Dictionary

UMQA

UMQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

umğa.vəhşi qoç. qoçi. dağ geyiki

UMQA : Turuz Dictionary

umğa. umaq. umağ, ümid yeri

UMQA : Turuz Dictionary

umğa. umaq. umağ, ümid yeri