Multilingual Turkish Dictionary

UMRUMQA

UMRUMQA : Turuz Dictionary


ben kəndimi bilməm bilə neylim, səssiligim artıq, sözə neylim, umrumda deyil kimsələ olmaq, sən varsan içimdə, sənlə yetərim ben

UMRUMQA : Turuz Dictionary


ben kəndimi bilməm bilə neylim, səssiligim artıq, sözə neylim, umrumda deyil kimsələ olmaq, sən varsan içimdə, sənlə yetərim ben