Multilingual Turkish Dictionary

UMTUQUN

UMTUQUN : Turuz Dictionary

-umduğun gözəlligə aldanma könül!

UMTUQUN : Turuz Dictionary


mənsizləsən hər nə gələr başıva, umduğun düşməz aşuva. (mənsizləsən: kəndivi, kim olduğun, ola bilgin unutsan)

UMTUQUN : Turuz Dictionary

-umduğun gözəlligə aldanma könül!

UMTUQUN : Turuz Dictionary


mənsizləsən hər nə gələr başıva, umduğun düşməz aşuva. (mənsizləsən: kəndivi, kim olduğun, ola bilgin unutsan)