Multilingual Turkish Dictionary

UMTURU

UMTURU : Arin Turkish Etimology Dictionary

umduru. gözləyu. bəkləyu. gözü yolda.
qoydu məni umduru

UMTURU : Turuz Dictionary

umduru. gözü yolda qoyan, gözlətmə işi.
umduru iş gördünsə, yerinə gətir.
görülməyən umduru iş, aldatmaqdır.
umduru sözlər.
gəlməməklə bizi umduru qoydular.
qalmasın gözün umduru

UMTURU : Turuz Dictionary

umduru. gözü yolda qoyan, gözlətmə işi.
umduru iş gördünsə, yerinə gətir.
görülməyən umduru iş, aldatmaqdır.
umduru sözlər.
gəlməməklə bizi umduru qoydular.
qalmasın gözün umduru