Multilingual Turkish Dictionary

UMUB

UMUB : Turuz Dictionary


darlıqda, sıxlıqda umub əl atılan nərsə, gedilən yer: umluq. omca. umca. komca. tumca. pənahqah

UMUB : Turuz Dictionary


istəyib güdən umub öldü, istəyib işləyən çatıb yaşdı. (umub ölmək: gözü yolda ölmək). (yaşdı: yaşadı)

UMUB : Turuz Dictionary


gül kimi biz keçinib gedirdik, nə oldu yandı ara, sındı körpülər, umub

UMUB : Turuz Dictionary


darlıqda, sıxlıqda umub əl atılan nərsə, gedilən yer: umluq. omca. umca. komca. tumca. pənahqah

UMUB : Turuz Dictionary


istəyib güdən umub öldü, istəyib işləyən çatıb yaşdı. (umub ölmək: gözü yolda ölmək). (yaşdı: yaşadı)

UMUB : Turuz Dictionary


gül kimi biz keçinib gedirdik, nə oldu yandı ara, sındı körpülər, umub