Multilingual Turkish Dictionary

UMUQLA

UMUQLA : Turuz Dictionary


(dan duranda umutla, gecə yatsı umuqla).
yastıqdan baş umutlu, baş yastıqda umuqlu. (umuq: yolda olan umut).
umutu dad, umuqla yaşa

UMUQLA : Turuz Dictionary


(dan duranda umutla, gecə yatsı umuqla).
yastıqdan baş umutlu, baş yastıqda umuqlu. (umuq: yolda olan umut).
umutu dad, umuqla yaşa