Multilingual Turkish Dictionary

UMUQLU

UMUQLU : Arin Turkish Etimology Dictionary

yumuqlu. umaqlı. əmikli. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə;li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar

UMUQLU : Turuz Dictionary


yastıqdan baş umutlu, baş yastıqda umuqlu. (dan duranda umutla, gecə yatsı umuqla)(umuq: yolda olan umut).
dan irtəniz umutlu, axşam gecəz umuqlu. (dan irtəniz: sübh sabahız). (umuq: yolda olan umut)

UMUQLU : Turuz Dictionary

-bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən: uma. qonaq.
uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər

UMUQLU : Turuz Dictionary


yastıqdan baş umutlu, baş yastıqda umuqlu. (dan duranda umutla, gecə yatsı umuqla)(umuq: yolda olan umut).
dan irtəniz umutlu, axşam gecəz umuqlu. (dan irtəniz: sübh sabahız). (umuq: yolda olan umut)

UMUQLU : Turuz Dictionary

-bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən: uma. qonaq.
uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər