Multilingual Turkish Dictionary

UMURLI

UMURLI : Turuz Dictionary

-düzənli, dərli toplu, öznəli, özənli, umurlı, diqqətli, qutqut kimsə.
qayqırıq. qıloyıq. qıloylı. qıloylu.
yaşam qayqırıq biri üçün, qolay keçməz.
demirəm başısoyuğ ol, ama çox qayqırıqlıq gərək də değil

UMURLI : Turuz Dictionary

-düzənli, dərli toplu, öznəli, özənli, umurlı, diqqətli, qutqut kimsə.
qayqırıq. qıloyıq. qıloylı. qıloylu.
yaşam qayqırıq biri üçün, qolay keçməz.
demirəm başısoyuğ ol, ama çox qayqırıqlıq gərək də değil