Multilingual Turkish Dictionary

UMURLU

UMURLU : Turuz Dictionary

ərkətli.
gəlirli.
umurlu olsun.
dəvamlı.
uzanan.
ümüdlü.
umurlu baxışlar.
xulqlu. əxlaqlı.
umurlu kişilər.
xoş.
umurlu axşamlar keçirdi.
umurlu yaşam arzum mənim.
bəxli. xoş iqbal

UMURLU : Turuz Dictionary

qayğılı. fikirli. nigəran.
umurlu qoyma.
umurlu qaldıq.
umurlu umursuz

UMURLU : Turuz Dictionary

umruq. dəğgin. təkgin. diqqətli

UMURLU : Turuz Dictionary

ərkətli.
gəlirli.
umurlu olsun.
dəvamlı.
uzanan.
ümüdlü.
umurlu baxışlar.
xulqlu. əxlaqlı.
umurlu kişilər.
xoş.
umurlu axşamlar keçirdi.
umurlu yaşam arzum mənim.
bəxli. xoş iqbal

UMURLU : Turuz Dictionary

qayğılı. fikirli. nigəran.
umurlu qoyma.
umurlu qaldıq.
umurlu umursuz

UMURLU : Turuz Dictionary

umruq. dəğgin. təkgin. diqqətli