Multilingual Turkish Dictionary

UMURQANIN

UMURQANIN : Turuz Dictionary

umurqanın. azığın. zumarın. hasılın. rizqin.
allahım aşdır daşdır , umurqanın bol olsun, doğurduğun ərəndən, düşman qaytan ər olsun (qaytan: qaytaran). (yeni doğan uşağa sılağ vermə qutluğu)

UMURQANIN : Turuz Dictionary

umurqanın. azığın. zumarın. hasılın. rizqin.
allahım aşdır daşdır , umurqanın bol olsun, doğurduğun ərəndən, düşman qaytan ər olsun (qaytan: qaytaran). (yeni doğan uşağa sılağ vermə qutluğu)