Multilingual Turkish Dictionary

UMURSAMAZ

UMURSAMAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

buzyürək. qayıtsız. aldırmaz. laqeyd

UMURSAMAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

saymaz. aldırmaz. laübali. ilgisiz. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib.yayaq. yayqa. əğrik. əğric. əğlincik. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. dəlişman. laqeyd

UMURSAMAZ : Turuz Dictionary

umursuz. savruq. savrıq. diqqətsiz

UMURSAMAZ : Turuz Dictionary

özənsiz. səlqəsiz. dağac. dalqaçı. yeləmə. aldırmaz. aldırışsız. (başısoyuq)

UMURSAMAZ : Turuz Dictionary

umursuz. qaraman (< qaramayan: > qara mal: (iləri) baxmayan). uyku duyğusuz. uyduysuz. sağıncasız. sanağcasız. düşüncəsiz. diqqətsiz.
umursuz. ölçüsüz. çalanğ. çalaqay. yalaqay. dağınıq. diqqətsiz. ehmalçı. səhlənkar

UMURSAMAZ : Turuz Dictionary

aldırmaz.
tasasız. umacsız. hədəfsiz

UMURSAMAZ : Turuz Dictionary

umursuz. savruq. savrıq. diqqətsiz

UMURSAMAZ : Turuz Dictionary

özənsiz. səlqəsiz. dağac. dalqaçı. yeləmə. aldırmaz. aldırışsız. (başısoyuq)

UMURSAMAZ : Turuz Dictionary

umursuz. qaraman (< qaramayan: > qara mal: (iləri) baxmayan). uyku duyğusuz. uyduysuz. sağıncasız. sanağcasız. düşüncəsiz. diqqətsiz.
umursuz. ölçüsüz. çalanğ. çalaqay. yalaqay. dağınıq. diqqətsiz. ehmalçı. səhlənkar

UMURSAMAZ : Turuz Dictionary

aldırmaz.
tasasız. umacsız. hədəfsiz

UMURSAMAZ : Turkish Turkish

umursamayan, aldırış etmeyen

UMURSAMAZ : Turkish English

n. conscience proof

UMURSAMAZ : Turkish French

indiff&#
rent