Multilingual Turkish Dictionary

UMURSUNMAMAQ

UMURSUNMAMAQ : Turuz Dictionary


umursanmamaq. halamamaq. önəmsəməmək. usmamaq. aldırmamaq. qıloymamaq. aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək. sincikməmək. saysalmamaq. saylınmamaq. taxınmamaq. omuz silkələmək.
umursanmamaq. kəndini bıraxmaq. uğraşmamaq. özənməmək. saymamaq. saysalmaq. saylınmamaq. diqqət, e'tina edməmək

UMURSUNMAMAQ : Turuz Dictionary


umursanmamaq. halamamaq. önəmsəməmək. usmamaq. aldırmamaq. qıloymamaq. aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək. sincikməmək. saysalmamaq. saylınmamaq. taxınmamaq. omuz silkələmək.
umursanmamaq. kəndini bıraxmaq. uğraşmamaq. özənməmək. saymamaq. saysalmaq. saylınmamaq. diqqət, e'tina edməmək