Multilingual Turkish Dictionary

UMURSUQ

UMURSUQ : Turuz Dictionary

saysalla. sayıyla. sincik. bitdə bitdə. bitəbit. bitbəbit. bitbitə. çox diqqətlə.
işləri bitbəbitdən yoxladılar

UMURSUQ : Turuz Dictionary

umursuk. çitrək. çitrik. qıloyıq. qıloylı. qıloyla. sinsik. sincik. dəqiq. dəqiqliklə. diqqətlə

UMURSUQ : Turuz Dictionary

umursuk. qarağan. sağgörən. algörən. öngörən. ozbilən. uzbilən. durəndiş. sincik. diqqətli. bəsirətli

UMURSUQ : Turuz Dictionary

saysalla. sayıyla. sincik. bitdə bitdə. bitəbit. bitbəbit. bitbitə. çox diqqətlə.
işləri bitbəbitdən yoxladılar

UMURSUQ : Turuz Dictionary

umursuk. çitrək. çitrik. qıloyıq. qıloylı. qıloyla. sinsik. sincik. dəqiq. dəqiqliklə. diqqətlə

UMURSUQ : Turuz Dictionary

umursuk. qarağan. sağgörən. algörən. öngörən. ozbilən. uzbilən. durəndiş. sincik. diqqətli. bəsirətli