Multilingual Turkish Dictionary

UMUTLAR

UMUTLAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

ummalar. ümidlər. amaclar. arzular

UMUTLAR : Turuz Dictionary

-qıssa sürdü umutlar, qırıq qaldı umuqlar.
qıssa sürən umutlar, verməz uzğan umuqlar. (uzğan: uzun)

UMUTLAR : Turuz Dictionary


anmır dodaq adıvı, əsgimişmi nə bilim. o keçən anılar, ən gözəl umutlar, ən gözəl uykular, ən gözəl oykular əsgidilər gözümdə,silindilər könlümdə

UMUTLAR : Turuz Dictionary


dözüm ilə doğulmuşdur umutlar, yenilmişdir amaclar

UMUTLAR : Turuz Dictionary

-qıssa sürdü umutlar, qırıq qaldı umuqlar.
qıssa sürən umutlar, verməz uzğan umuqlar. (uzğan: uzun)

UMUTLAR : Turuz Dictionary


anmır dodaq adıvı, əsgimişmi nə bilim. o keçən anılar, ən gözəl umutlar, ən gözəl uykular, ən gözəl oykular əsgidilər gözümdə,silindilər könlümdə

UMUTLAR : Turuz Dictionary


dözüm ilə doğulmuşdur umutlar, yenilmişdir amaclar