Multilingual Turkish Dictionary

UMUTLUQTAN

UMUTLUQTAN : Turuz Dictionary


yaşuqlu kişi umutluqdan əsgilməz, pas tutan qılıc qala dursa kəsgirməz. (yaşuqlu: yaşam eşqilə dolu)

UMUTLUQTAN : Turuz Dictionary


yaşuqlu kişi umutluqdan əsgilməz, pas tutan qılıc qala dursa kəsgirməz. (yaşuqlu: yaşam eşqilə dolu)