Multilingual Turkish Dictionary

UMUTMAQ

UMUTMAQ : Turuz Dictionary

bəşarət vermək.
ümid edmək

UMUTMAQ : Turuz Dictionary

umatmaq. amıtmaq.
umut, amac tutmaq. amaclamaq.
bir amaca, umaca yügürmək.
öz qolların qamıtıb, yağu üzrə umutub.
qamıtıb yumutub umutdı: yığıb toplayıb yügürdü

UMUTMAQ : Turuz Dictionary

bəşarət vermək.
ümid edmək

UMUTMAQ : Turuz Dictionary

umatmaq. amıtmaq.
umut, amac tutmaq. amaclamaq.
bir amaca, umaca yügürmək.
öz qolların qamıtıb, yağu üzrə umutub.
qamıtıb yumutub umutdı: yığıb toplayıb yügürdü