Multilingual Turkish Dictionary

UMUTSUZCA

UMUTSUZCA : Turuz Dictionary

-umutdu verən güc yaşama, umutsuzca yaşama

UMUTSUZCA : Turuz Dictionary

-umutdu verən güc yaşama, umutsuzca yaşama

UMUTSUZCA : Turkish English

adv. hopelessly, despairingly, desperately

UMUTSUZCA : Turkish French

désespérément