Multilingual Turkish Dictionary

UMWERFEN

UMWERFEN : German Turkish

" bozmak, altüst etmek; (manto) omuzuna almak; devirmek, yıkmak"