Multilingual Turkish Dictionary

UMZUQ

UMZUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yumzuq. omzuq. nərsədə dönük, girdə bölük. yəhərin ön, arxa yanı

UMZUQ : Turuz Dictionary

yumzuq. yəhərin qaşı

UMZUQ : Turuz Dictionary

yumzuq. yəhərin qaşı